Приказ ДТР Томской области от 28 марта 2014 г. N 8-42.docx